Verplichte AOV, wat zijn de plannen?

Steeds minder zelfstandigen zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Vooral zzp’ers met een laag inkomen zien daarvan af omdat ze de premie te hoog vinden. Onwenselijk, vindt de politiek. Zelfstandigen moeten daarom straks standaard verzekerd zijn.

Nieuws
Datum: 23-03-2020

De Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers en vakbonden verenigd zijn, heeft onlangs een advies uitgebracht voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) die toegankelijk en betaalbaar is en ruimte biedt voor individuele keuzes. Dat zo’n verzekering er moet komen was vastgelegd in het pensioenakkoord van vorig jaar. Wat houdt het advies in?

  • Zzp’ers krijgen bij ziekte 70% van hun laatstverdiende inkomen, met een maximum van €1650,- bruto per maand, het wettelijk minimumloon.
  • De premie bedraagt 8% van het inkomen en is fiscaal aftrekbaar. Een zzp’er met een bruto jaarinkomen vanaf €20.000 is maandelijks tussen de €120 tot €220 bruto kwijt aan de verzekering. Netto is dat tussen de €85 en €150 per maand.
  • Standaard start de uitkeringsperiode na één jaar ziekte. Maar een wachttijd van zes maanden of juist van twee jaar is ook mogelijk. In het eerste geval is de premie hoger, in het tweede geval lager.
  • De premie wordt geïnd door de Belastingdienst. Uitkeringsinstantie UWV gaat de keuring doen voor de verzekering, de re-integratie van de uitgevallen zzp’ers en de uitbetaling van de uitkering.
  • Alle zzp’ers vallen onder de regeling: ook 55-plussers en mensen met een bestaande aandoening.

Bezwaren

Met deze regeling daalt het inkomen van een zieke zzp’er in ieder geval met 30%. Bij inkomens boven €30.000 is die daling nog groter omdat de maximumuitkering zo’n €20.000 per jaar is. De vraag is of deze relatief lage AOV-uitkering ervoor zorgt dat een zzp’er uit de financiële problemen blijft. Daar komt bij dat de eigenrisicoperiode minimaal zes maanden en maximaal twee jaar is. Een ondernemer moet er dus ook voor zorgen dat hij die periode kan overbruggen. Bijvoorbeeld door een forse buffer aan te leggen, zich bij een broodfonds aan te sluiten, of zich particulier bij te verzekeren. Ook als hij een hogere uitkering wenst, moet hij zich bijverzekeren. De kosten lopen dan flink op. Als de zzp’er een laag inkomen heeft en kiest voor de goedkoopste verzekeringsvorm is hij het minst kwijt aan premies. Maar met een laag inkomen kan zelfs die bescheiden premie te hoog zijn. En heeft hij wel wel voldoende buffer om de eigenrisicoperiode door te komen?

En nu?

Er zal nog veel gesteggeld en overlegd worden, voordat er een voorstel ligt dat kan rekenen op brede steun. En voordat de verzekering wordt ingevoerd, moet eerst de wet worden gewijzigd. Dat kan nog jaren duren. Verwacht wordt dat ondernemers zich op zijn vroegst per 2024 verplicht moeten verzekeren.

Maar wat gebeurt er met uw inkomen als u nu arbeidsongeschikt raakt? Neem voor een analyse en advies contact op met ons kantoor.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.